Α-στερητικό 2014-2015

Α-στερητικό 2014-2015

Ένα σουρεαλιστικό μουσικοθεατρικό παραλήρημα

Μετά τη «Μέθοδο της κας Μαργαρίτας» η ομάδα «Συντεταγμένοι» ξαναχτυπά μ’ ένα α-χτύπητο, ά-παιχτο, α-πίθανο, α-μίμητο έργο.

Α-στερητικό:

Ένα stand up tragedy. Ένα έργο με α-στείρευτο κλάμα.

Ένα έργο α-κατάλληλο για α-νήλικους, α-ν-ήσυχους, α-ν-έραστους, α-γέλαστους, α-ν- έκφραστους, α-νόητους, α-πρόσκλητους, ά-χρωμους, ά-γευστους, ά-οσμους, ά-μουσους, ά-τεχνους, ά-ρ-ρωστους, ά-πλυτους….

Το Α-στερητικό θα σας προσφέρει α-ξέχαστες στιγμές, θα σας κάνει να κλαίτε α-σταμάτητα, α-παρηγόρητα, α-ν-αίσχυντα.

Α-στερητικό :

Ένα σουρεαλιστικό μουσικοθεατρικό παραλήρημα βαμμένο στα χρώματα της επανάστασης.

Ταυτότητα Παράστασης: