• Θέατρο Altera Pars
  • 210 3410011
  • info@alteraparstheater.gr
  • Η γελάδατου Ναζίμ Χικμέτ
  • Φράνκι και Τζόνιτου Τerrence Mc Nally
  • Ο άνθρωπος με το λουλούδι στο στόματου Λουίτζι Πιραντέλο
Η γελάδα1 Φράνκι και Τζόνι2 Ο άνθρωπος με το λουλούδι στο στόμα3