• Θέατρο Altera Pars
  • 210 3410011
  • info@alteraparstheater.gr
  • Φράνκι και Τζόνιτου Τerrence Mc Nally
  • Ο άνθρωπος με το λουλούδι στο στόματου Λουίτζι Πιραντέλο
Φράνκι και Τζόνι1 Ο άνθρωπος με το λουλούδι στο στόμα2